Imprimeix

ICO logo

 

La línia estableix preus màxims segons termini

La línia ICO Garantia SGR/SAECA 2017, ofereix un finançament orientat a autònoms, empreses i entitats públiques i privades que disposen de l’aval d’una Societat de Garantia Recíproca (SGR) o de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), que realitzin inversions productives a Espanya o fora del territori nacional i/o que vulguin cobrir les seves necessitats de liquiditat.

En quant als requisits, l’empresa que sol·liciti finançament per a realitzar una inversió fora d’Espanya ha de tenir domicili a España o, al menys, un 30% de capital d’empresa espanyola.

El finançament es podrà destinar a la liquiditat i a les inversions productives dins i fora del territori nacional. Pel que fa al tipus d’interès, el client podrà escollir entre un tipus d’interès fix o variable.

En relació al finançament, el cost anual màxim es fixa d’acord amb els terminis de les operacions.

Es pot sol·licitar a través de diferents vies com són BBVA, La Caixa, Banco Sabadell, Santander, entre altres.

En referència a la tramitació de les operacions, es realitza directament a través de les entitats de crèdit, en les Societats de Garantia Reciproca (www.cesgar.es) o en SAECA.


Per a més informació: www.ico.es