Imprimeix

Empresa:   ICAR VISION SYSTEMS, S.L.

Client:        Xavier Codó                                                                    

Sector:       Serveis i tecnologia de la informació.                                

Producte:    Aval financer

Aval :          Avalis de Catalunya, SGR

Finalitat:   Constitució d’aval per a presentar a CDTI per a la concessió d’un préstec

Origen i trajectòria de l’empresa

L'empresa va néixer com a spin-off del Centre de Visió per Computador  de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Gracies a la capacitat dels centres tecnològics de transferir tecnologia al mercat i arran de la necessitat del Grup Peralada de millorar el control d’accés dels seus casinos, car es va crear com a empresa de base tecnològica l'any 2002.

Icar s'ha posicionat com l’única companyia multi-plataforma a nivell mundial que ofereix solucions totalment automàtiques de verificaci6 i prevenci6 de frau d'identitat, principalment en els sectors financer, de les telecomunicacions i hoteler. Xavier Codó, CEO d’Icar, assegura que van ser els primers en apostar per aquesta tecnologia, fet que els ha permès consolidar-se ràpidament en el mercat.

Després de 14 anys de la seva fundació, l'empresa te seu a Barcelona i compta amb oficines comercials a Paris i Sao Paulo, a mes de tenir presencia en una trentena de països i oferir 150.000 punts de venda repartits pel m6n. L'expansió internacional ha suposat un augment significatiu en la seva facturació i ha passat dels 1,6 milions d'euros el 2013, als 2,8 milions el 2015.

Problemàtica del sector

Treballem en sectors com: Financer, Telecomunicacions, Travel i E-commerce.

Avui en dia, el frau d'identitat es un dels delictes mes importants que pateixen moltes entitats, concretament pot arribar a suposar entre un 2% i 4% de la facturaci6 de l'entitat.

Moltes empreses decideixen sacrificar l’experiència de l'usuari per guanyar seguretat, però això ja no es suficient: el consumidor demana solucions disruptives que no li facin renunciar a cap dels dos aspectes.

Els productes ICAR serveixen per agilitzar els tràmits d'identificaci6 dels usuaris com ara l'obertura de comptes bancaris, processos de contractaci6, sol·licituds de crèdits al consum, registre en hotels o esdeveniments, etc., alhora que ofereix solucions fàcils d'usar i adaptades a l'economia actual.

Què li aporta la garantia d’Avalis de Catalunya, S.G.R.?

La possibilitat d'utilitzar AVALIS ens ajuda a ser mes flexibles i tenir mes facilitat en la gestió del procés financer i ens aporta confiança per la seva gestió.

Previsió de futur de l’empresa

Les previsions d'lcar evidencien el  paper fonamental  que continuarà tenint el mercat internacional,  que esperen que superi el nacional i que ajudi a doblar  la facturació en nomes dos anys.