Imprimeix

Empresa:     CHILI TECHNOLOGIES SL

Client:          Andreas Christopher Roxe, president.

Sector:         Comerç a l'engròs de calçat i altres productes ortopèdics

Producte:    Avals financers.

Avalador:    Avalis de Catalunya, SGR.

Finalitat:     Nova línia per a obertura de crèdit documentari d'exportació

 

Origen i trajectòria de l’empresa

Empresa internacional amb seu a Barcelona que distribueix una gamma completa de productes mèdics, òptics i ortopèdics, en procés d'expansió internacional, amb creixement l'últim any del 50% i procés de creixement sostingut en els propers anys.
La seva principal línia de productes són les sabates “suecos”. A més d'aquesta línia, exploten també altres línies de productes del mercat òptic (ulleres i lents de contacte) aprofitant les sinergies que li permet la seva cartera de clients.

Problemàtica del sector

Es treballa directament amb distribuïdors amb marges estrets ja que pel tipus de producte no poden arribar al client final.

Què li aporta la garantia d’Avalis de Catalunya, S.G.R.?

L'empresa ha de pagar les comandes al comptat (90% de les compres són importacions) mentre que els cobraments són a 180 dies, període que ha incrementat amb l'obertura de el “mercat cubà”. L'aval de Avalis li ha permès ampliar el seu pool bancari amb noves entitats per poder finançar-se i poder accedir al mercat internacional i incrementar vendes i productivitat amb els seus distribuïdors internacionals. 

Previsió de futur de l’empresa

Molt optimista, ja que es preveu un creixement del 100% en els propers 3 anys.