Imprimeix

 

 

 Empresa: PEGI ENGINEERING, S.L.P.

Client: Frederic Gil Banus, administrador.

Sector: Enginyeria.

Producte: Aval financer.

Avalador: Avalis de Catalunya, SGR.

Finalitat: Constitució d’aval del 50% d'un total de 2,5 milions d'euros per participar a concursos de l'exterior, que ens ha permès elevar un 20% la nostre facturació i invertir amb filials internacionals i projectes d'innovació

 

 

Origen i trajectòria de l’empresa

Es centra en l'àmbit de l'edificació tecnològica, oferint solucions integrals mitjançant un gran ventall de serveis vinculats a Enginyeria, Consultoria, Certificació i Gestió Energètica , Enginyeria Acústica i Audiovisual , Enginyeria d’infraestructures d'Energies Renovables i d'Aigua , Edificació Industrial i Logística i Gestió de Facilities, Manteniment i Design & Build.

Problemàtica del sector

La crisis immobiliària i general a Espanya ha fet que els anteriors agents de l'edificació (principalment promotors i arquitectes) hagin pràcticament desaparegut o hagin quedat amb poca solvència econòmic-financera i han aparegut d'altres (fons d'inversió internacionals, patrimonials…) i per tant els nostres clients han canviat en general però d'altra banda ha estat una oportunitat per treballar directament amb clients finals o amb equips solvents d'arquitectura i de Project management .

D'altra banda la davallada total del mercat nacional (encara que s'estigui recuperant) ha estancat certs projectes innovadors però el mercat internacional ens ha donat la oportunitat de seguir desenvolupant-los (BIM, Eficiència energètica,…).

Què li aporta la garantia d’Avalis de Catalunya, S.G.R.?

D’entrada una garantia cap a altres entitats financeres que ja treballen amb nosaltres. Aquesta seguretat fa que les entitats ens proposin una major diversitat de productes més adaptats a les nostres necessitats (Cash-Pooling, avals i contra-avals projectes internacionals,...).

Previsió de futur de l’empresa

PGI Enginnering s’ha estabilitzat al mercat nacional i està creixent en l’internacional la seva facturació els darrers anys essent el mercat internacional ja el 50% de la seva facturació.
D’ara en endavant tenim la previsió i voluntat de créixer un 20% anualment i potenciar les 4 grans unitats de negoci: Enginyeria, Consultoria, Industrial i Internacional. Per aquest motiu ha potenciat el seu departament comercial i estructurat les 4 àrees de negoci, així com hem apostat per la Innovació tant en Procediments com en Eines tecnològiques (Sistemes d’Informació – ERP, CRM -, Programes de Enginyeria -BIM, CFD, Design Builder,…-) i col·laboració en Projectes d’Innovació en els camps de l’Enginyeria d’Edificació i de les Energies.