Imprimeix

 

Empresa:   Rotor Print, S.L.

Client:        Jaume Costa Schilt (Director General)

Sector :      Arts Gràfiques.

Producte:    Aval préstec inversió a llarg termini.

 Avalista:   Avalis de Catalunya, SGR

Finalitat:   Reorientació estratègica de la activitat industrial de la empresa l’any 2010

Orígens i trajectòria de l’empresa

Empresa tèxtil fundada l’any 1.994 i que l’any 2.010 va iniciar la seva nova activitat en la fabricació de materials flexibles, impressió i laminació de materials per la industria farmacèutica i d’alimentació. Els motius que ens van portar a la reorientació de la nostra activitat, va ser atendre el buit del mercat que hi havia en aquell moment en aquest sector de la fabricació de materials flexibles per la industria farmacèutica en unes condicions d’excepció segons la norma iso 15378 essent la primera empresa certificada en tot l’estat Espanyol .

Problemàtica del sector

Sector molt tècnic amb un procés d’introducció al sector de farmàcia molt llarg per les perceptives homologacions en nous clients i nous materials.

Que li aporta la garantia de Avalis de Catalunya, SGR ?

La garantia d’Avalis ens va permetre portar a terme la reorientació estratègica de la activitat industrial de la empresa, passant a ser una empresa del sector tèxtil a iniciar la seva activitat en el gravat en buit i laminació pel mercat de l’embalatge flexible, principalment per productes farmacèutics i d’alimentació. 

Seguim contant amb la col·laboració d’Avalis amb altres necessitats de la empresa i en aquests moments el seu aval ens ha premés augmentar la xifra de capital circulant en algunes entitats per seguir amb el nostre creixement.

Previsió de futur de l’empresa

Una vegada consolidat el negoci en el sector Farma en l’actual planta, proposar la posta en marxa d’una segona planta per alimentació.