Dona emprenedora:  Ajuts al finançament per a dones emprenedores. Us informem que encara queden fons per subvencionar la comissió d’estudi.

Es tracte d’una línia de suport al finançament, de les Societats de Garantia Reciproques (SGR)  i del “ Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad”,  per a dones empresàries i emprenedores iniciada ja l’any 2014. De la subvenció del 2014 encara queden disponibles fons per aplicar.

A més us informem que s’ha autoritzat la mateixa ajuda per l’any 2015.

Aquestes operacions poden també gaudir d’una altra ajuda aplicant el conveni Avalis Emprèn,línia de ajudes  per a emprenedors del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, per la qual pimes, microempreses i autònoms, constituïts o donatsd’alta a l’IAE en el darrers tres anys, poden tenir subvencionada també la part de capital a aportar a la SGR per poder-los atorgar l’aval pel finançament i només hauran de subscriure una participació de 200 euros.

Des del nostre Departament Comercial els hi ampliarem la informació. Posis en contacte amb nosaltres trucant al telèfon 93 298 02 60.

__________________________________________________________________

 

 

Us informem que serem al Saló Internacional de la Indústria i la Comunicació Gràfica - Graphispag del 24 al 28 de març (Recinte Gran Via).

Junt amb ICF estarem a l'estand 646 ubicat al carrer F del Saló, prop de la nova àrea dedicada a l'assessorament financer i la internacionalització.

Si teniu activitat a Catalunya, Avalis de Catalunya us facilita l’accés al crèdit mitjançant la concessió d’avals financers davant d’entitats financeres, tant  per garantir  operacions d’inversió com de circulant(pòlissa de crèdit, préstecs ICO per circulant, línies de descompte, Factoring amb recurs, Confirming, operacions d’estranger...) i us facilitem l’accés a nous mercats atorgant avals econòmics davant de clients i proveïdors nacionals i internacionals.

 

 

__________________________________________________________________

Com a entitat col·laboradora de Fòrum Capital Pimes SL, els informem que ja s'ha obert el període de presentació de propostes per a la XIII Edició de Fòrum capital pimes que se celebrarà el 19 de febrer a la Borsa de Barcelona. Es podran presentar de forma presencial propostes d'ampliació de capital amb inversors nacionals i internacionals prèviament acreditats i amb la més estricta confidencialitat. Per a més informació http://www.forocapitalpymes.com/empresas-pyme/formulario-de-inscripcion/

__________________________________________________________________
Avalis ha formalitzat 9.000 avals, ha facilitat l'accés al crèdit a més de 3.500 empreses i ha permès mantenir o crear 90.000 llocs de treball, en deu anys

Guardar

  • El 2013 facilitarà l’obtenció d’aval i garanties a més de 1.000 pimes i autònoms
  • Amb 2.920 socis partícips, és la SGR que més va créixer en nombre de socis el 2012

 

PlantillaAvalis (2)

Barcelona, 19 de juny de 2013.- Avalis de Catalunya, la societat de garantia recíproca catalana impulsada pel govern de la Generalitat de Catalunya, el maig de 2003, va celebrar ahir el seu 10è aniversari amb un acte presidit pel conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, a la seu del Círculo Ecuestre de Barcelona.

 

A l’acte hi van assistir, entre altres personalitats, Francesc Homs, conseller d’Economia i Finances del Govern de la Generalitat entre 2001 i 2003 -i principal impulsor d’Avalis, ara fa deu anys-, l’actual president d’Avalis, i conseller delegat de l’Institut Català de Finances, Josep-Ramon Sanromà, i la consellera delegada de CERSA, Ana Vizcaíno, com també responsables dels departaments d’Empresa i Ocupació i Agricultura, i representants de les principals associacions empresarials i entitats financeres del nostre país.

 

L’acte també va comptar amb l’assistència de diferents persones que al llarg d’aquests deu anys han tingut un paper destacat en la vida d’Avalis com els ex-presidents de l’entitat, Pere Galí, Josep Maria Ayala i Miquel Salazar.

 

Francesc Homs, en el seu discurs, va recordar els inicis de l’Entitat i la va destacar com una de les iniciatives més emblemàtiques de complicitat entre capital públic i capital privat”.

 

El president d’Avalis, Josep-Ramón Sanromà, va aprofitar l’ocasió per demanar “la triple AAA per a les pimes per part del BEI” i “que les noves línies de finançament vagin per la via de l’aval a favor de les pimes com a beneficiari final, perquè això no penalitzi el balanç de les entitats de crèdit i, per tant, que pugui fluir el crèdit amb garanties suficients. Les SGRs com Avalis han demostrat que tenen capacitat per fer això i poden ser l’instrument, el braç executiu, d’aquestes línies amb el BEI”, va destacar.

 

En la clausura de l’acte, el conseller Mas Colell va posar en valor que “Avalis és una història d’èxit, una institució que no només ha fet la feina durant aquests 10 anys i que ha superat la crisi, sinó que és una institució que està al centre del que necessitem en aquests moments, una peça clau per facilitar la disponibilitat de crèdit”. Pel que fa al futur de l’entitat, “Avalis pot comptar amb el compromís de la Generalitat, és una prioritat i hi continuarem apostant”, va reblar el conseller.

 

 

Avalis, 10 anys

El Govern de la Generalitat va impulsar el 2003 la creació d’Avalis en col·laboració amb tot el sector financer català, les cambres de comerç, les entitats patronals més representatives i l’Associació Catalana de Municipis. En total 41 institucions van sumar-se a la iniciativa del Govern.

El projecte va néixer en el marc dels diversos sistemes de garanties que a finals del segle XX s’havien anat articulant a tot el món per millorar les condicions d’accés al finançament bancari per part de les pimes. A l’Estat espanyol aquest sistema es va articular a través de les societats de garantia recíproca (SGR).

 

Les Societats de Garantia Recíproca (SGR) són societats sense ànim de lucre - supervisades pel Banc d’Espanya -,  amb àmbit d’actuació específic, ja sigui autonòmic o sectorial. N’hi ha 23 a tot l’Estat. El seu objectiu és facilitar l’accés al crèdit de les pimes i millorar-ne les condicions de finançament a través de la prestació d’avals davant bancs i caixes, entre d’altres entitats. L’aportació de l’aval per part de l’SGR beneficia tant a l’empresa avalada com a l’entitat financera, que hi inverteix sense risc. D’acord amb la normativa de les SGRs les empreses avalades es converteixen en socis partícips (mutualistes) de la societat en el moment de rebre l’aval.

 

Per bé que Avalis és una de les SGR més joves de l’Estat; gràcies a la seva tasca dels darrers anys ha aconseguit consolidar-se com la 1a en creixement de risc viu el 2012 i la 5a societat de garantia recíproca quant a volum de risc viu. Actualment és la SGR més productiva de l’Estat i la 3a quant a import formalitzat.

 

En 10 anys Avalis ha formalitzat més de 9.000 avals, per un import superior als 830 milions d’euros i ha facilitat l’accés al crèdit a més de 3.500 empreses, principalment pimes i autònoms, 1.500 de les quals de nova creació.

 

L’activitat d’Avalis al llarg d’aquests 10 anys ha permès la creació i/o manteniment de prop de 90.000 llocs de treball.

 

Avalis en l’actualitat

Avalis compta actualment amb una plantilla de 27 professionals i desenvolupa la seva activitat a la seu corporativa del Grup ICF a Barcelona.

Avalis va formalitzar el 2012, 947 operacions d’aval per un import global de 89 milions d’euros, a través de les quals va facilitar l’accés a finançament a 661 empreses, el 99% de les quals pimes i autònoms. L’import mitjà per operació va ser de 90.000 euros.

La Societat de Garantia Recíproca catalana va ser la primera de tot l’Estat espanyol pel què fa a creixement en nombre de socis partícips el 2012, un 12% més en front del 2% de mitjana de les 23 SGR que operen a tot l’Estat. Actualment Avalis compta amb 2.920 socis partícips.

En risc viu, Avalis va créixer el 2012 un 4% fins als 348 milions d’euros en front d’una davallada de l’11% de mitjana del sector a tot l’Estat.

Avalis va tancar l’any amb un coeficient de solvència del 18,89% i un índex de morositat, amb adjudicats, del 7,78%.

 

Objectius 2013

Avalis de Catalunya preveu créixer aquest 2013 i facilitar l’obtenció d’aval i garanties a més de 1.000 pimes i autònoms, principalment avals de circulant, avals per a projectes vinculats a la innovació i la internacionalització, i el desenvolupament de dues línies específiques fruït de convenis amb el Departament d’Empresa i Ocupació en l’àmbit del turisme, i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural, per al sector primari i agroalimentari.

 

Avalis preveu créixer un 35% en formalitzacions el 2013 fins als 120 milions d’euros i un 9% en risc viu fins als 380 milions d’euros.

Paral·lelament Avalis té previst seguir aprofundint en la col·laboració i cerca de sinèrgies amb l’ICF, un dels seus principals socis protectors, per tal de simplificar la petició i gestió d’avals per part de les empreses catalanes.

 

En aquest sentit el portal web de l’ICF www.icf.cat ja funciona com a únic canal d’entrada per a peticions d’avals per part de les empreses, simplificant així l’operativa amb l’objectiu de facilitar-los l’accés a finançament, ja sigui via préstecs i/o avals.

__________________________________________________________________
L'ICF i Avalis signen un conveni amb Banc Santander per facilitar l'accés al finançament de les empreses
Mitjançant l’acord l’ICF i Avalis avalaran individual o bé conjuntament, operacions de finançament per a inversions i circulant sol·licitades per les empreses a Banc Santander.

 

El conseller delegat de l’institut Català de Finances (ICF), Josep-Ramon Sanromà, el conseller-director general d’Avalis de Catalunya, SGR, Josep Lores, i Pablo Cigüela, director territorial de Catalunya de Banc Santander, han signat un acord de col·laboració amb l’objectiu de facilitar a les empreses l’accés al finançament mitjançant la concessió d’avals i coavals per a operacions d’inversions i de circulant aprovades per Banc Santander.

Els avals tindran com a finalitat el finançament de noves inversions o l’accés a línies de circulant que pugui concedir l’entitat financera.

En el cas d’avals per finançar noves inversions, l’import del préstec garantit podrà arribar fins al 100% del cost total del projecte d’inversió i el termini serà entre 3 i 15 anys, amb un període de carència inclòs de fins a dos anys.

En el cas d’avals per circulant, podran ser per a operacions noves o renovacions sempre que suposin un increment de posicions de risc amb el client per part de l’entitat financera, mínim del 10%. L’aval garantirà com a màxim aquest increment de posició de risc i en tot cas, amb un límit del 50% de l’operació. Els avals podran garantir diversos productes de circulant: pòlisses de crèdit, de préstec, de descompte, factoring amb recurs i confirming per vendes domèstiques i internacionals, pòlisses de crèdit documentari i operacions d’internacional. També podran avalar-se línies d’avals tècnics i econòmics. El termini de l’operació financera serà com a mínim d’1 any, i com a màxim de 5, en el cas de pòlisses de préstec o de crèdit.

Les empreses podran sol·licitar l’aval a través del portal web del Grup ICF www.icf.cat a través de l’aplicació “Demana un ICF”. Avalis gestionarà i estudiarà l’operació i la canalitzarà a l’ICF per al seu anàlisis en el cas de que es tracti d’operacions de coaval. L’import màxim de l’operació d’aval es de 2 milions €.  El risc de l’operació d’aval es distribuirà proporcionalment entre ICF i AVALIS, assumint AVALIS,

LLISTAT NOTICIES

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir-li una millor aplicació .

Si no canvia la configuració del seu navegador , vostè accepta el seu ús. Política de privacitat

Accepto

Per què AVALIS DE CATALUNYA SGR utilitza cookies ?

 

AVALIS utilitza cookies per a recuperar informació i d'aquesta manera oferir a l'usuari una navegació més àgil evitant sol·licitar dades que aquest ja va subministrar anteriorment. Així mateix ,  AVALIS utilitza cookies per analitzar el comportament dels usuaris en navegar a la web, resultant una eina molt eficaç per valorar el funcionament de la pàgina web i introduir millores .

 

De quina manera AVALIS utilitza les cookies?

 

AVALIS utilitza les cookies per obtenir informació que considera de gran utilitat . El tipus de cookies que utilitza i la informació que s'obté amb cadascuna queda detallat a continuació en el següent quadre:

 

Tipos de cookies

Propòsit d'aquest tipus de cookies

Cookies analítiques

Aquestes cookies s'utilitzen per analitzar el comportament dels usuaris de forma agregada i anònima incloent el nombre de visitants a la web ia diferents fitxes de producte , la procedència de les visita , dia i hora , plataforma , numero de clics en una fitxa , paraules de cerca que utilitza un usuari per trobar el seu contingut desitjat . D'aquesta manera AVALIS es serveix d'un mitjà de gran utilitat per poder introduir millores en el lloc web i saber quin contingut o disseny és més rellevant per a l'usuari.

Cookies funcionals

Són cookies que ajuden a l'usuari a tenir una millor experiència de la navegació pel lloc. Un exemple d'ús d'aquest tipus de cookies són les que s'utilitzen per emmagatzemar les dades de l'última recerca d'un producte per auto omplir el cercador, el país , ciutat de preferència i últims productes consultats per l'usuari.

Cookie de publicitat

Utilitzem aquestes cookies amb la finalitat de mostrar anuncis en altres pàgines per oferir anuncis més adequats als interessos dels usuaris . En aquest cas tenim tant galetes pròpies com galetes emmagatzemades per tercers.

Cookies tècniques

Les cookies tècniques són necessàries per mostrar correctament la pàgina web i garantir el correcte funcionament del lloc. Aquestes galetes estan relacionades amb la sessió de l'usuari i el login.

 

¿Com puc obtenir més informació sobre les cookies, administrar i / o eliminar-les?


Pots obtenir més informació sobre les cookies i consultar els passos per desactivar la seva instal·lació en les seccions d'Ajuda de les pàgines web cada navegador ,per exemple Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox y Opera.

 

Tingues en compte que si deshabilitas les cookies és possible que tinguis problemes en l'accés i navegació en la web així com a la contractació dels nostres serveis.

 

Si necessites més informació sobre el funcionament de les cookies, així com la forma de eliminar-les, pots dirigir-te als següents enllaços : www.aboutcookies.org y www.allaboutcookies.org

 

D'altra banda , si vols no ser rastrejat per Google Analytics a través de totes les pàgines web , veu al següent link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout