Avalis de Catalunya i Arquia Banca signen un acord de fins a 10 milions per avalar i finançar a pimes i autònoms

arquia

 

Barcelona, 12 de desembre de 2017.- Avalis de Catalunya, societat de garantia recíproca, i Arquia Banca, entitat que presta serveis financers a clients professionals, han signat un acord marc per un valor màxim de 10 milions d'euros per a proporcionar a pimes i autònoms productes financers adequats perquè es beneficiïn d'accés al crèdit i obtinguin avals per als seus projectes de creixement empresarial.

L'acord estableix la regulació de la comercialització d'avals amb la finalitat de facilitar l’accés al finançament tant d'inversions com de capital circulant, així com avals tècnics i econòmics. Aquest acord estableix que els interessats podran finançar fins al 100% de la inversió, amb un termini d'entre tres i 15 anys i un període de carència inclòs de fins a dos anys.

Com a contrapartida, Arquia Banca ha destinat un desemborsament al capital social de la societat garantia recíproca i d'aquesta manera podrà oferir els avals que garantiran projectes de finançament d'inversió nous o d'increment d'operacions prèviament desenvolupades amb Arquia Banca.

En quant a les condicions de la concessió de l'aval, s'avalarà el 50% de l'operació finançada, podent arribar a avalar fins al 100% del projecte d'inversió, fins a un import d'1.500.000 euros per soci partícip, o grup d'empreses amb un límit d'1.000.000 euros per operació. No obstant això, en les operacions de finançament d'inversió d'internacionalització, s'avalarà fins al 70% del projecte d'inversió, podent arribar al 100%, dins dels límits establerts.

El conseller delegat d’Avalis, Josep Lores, ha destacat que aquest acord “posa de manifest l'aposta de Arquia Banca pels seus clients i pel creixement de pimes i autònoms”, i ha ressaltat que passa a ser un nou soci protector d’Avalis, ja que l'entitat financera ha realitzat l'aportació econòmica requerida.

Per la seva banda, el Director General Adjunt d’Arquia Banca, Jordi Nadal, assenyala que gràcies a aquest acord “facilitem un mecanisme de finançament per a perfils professionals i contribuirem a fer realitat operacions creditícies clau per als seus negocis, ja siguin per al finançament d'inversions o necessitats de capital circulant”.

Arquia Banca dur a terme un model de “banca boutique” totalment personalitzada per respondre a les necessitats reals de cada client, en funció del seu perfil. L'entitat, que va tancar el passat 2016 amb un benefici net de 8,7 milions d'euros, compta amb més de 119.000 clients.

Per la seva banda, Avalis ha formalitzat durant els primers nou mesos de l'any un total d'1.148 avals, que suposa un increment del 3% respecte al mateix període de l'any anterior. En aquests nou mesos, Avalis ha facilitat l'accés a finançament a 664 pimes i autònoms, un 7% més, i el finançament induït ha aconseguit els 194 milions d'euros. Respecte al risc viu d’Avalis, ha continuat la senda de creixement fins a situar-se en els 387 milions d'euros, un 2% més que al setembre de 2016.

Sobre Avalis de Catalunya

La missió d’Avalis de Catalunya S.G.R és procurar l’accés al crèdit a pimes i autònoms amb activitat a Catalunya, a més de millorar les seves condicions de finançament mitjançant la prestació d'avals davant bancs, caixes i ICF. Així mateix, facilita la licitació i execució de concursos públics.

Entre els socis protectors d’Avalis de Catalunya figuren la Generalitat de Catalunya, l’Institut Català de Finances, patronals empresarials com Foment del Treball i PIMEC, així com la pràctica totalitat d'entitats financeres que operen a Catalunya.

De caràcter mutual, el titular o beneficiari de l'aval ha d'adquirir participacions socials al moment de la formalització de l'operació que es reemborsen al seu venciment.

Sobre Arquia Banca

Creada el 1983, Arquia Banca és una entitat creada per atendre les necessitats específiques d'estalvi dels professionals. Amb 25 oficines i més de 200 empleats, Arquia Banca va tancar l'exercici 2016 amb un volum de negoci gestionat de 2.120 milions d'euros, un coeficient de solvència del 22,6% (molt per sobre de l'exigit) i una liquiditat estructural del 313%.

Més informació: http://www.arquia.es

__________________________________________________________________

Las empresas españolas ganan tamaño y facturación, pero las dificultades existentes en el acceso al crédito lastran la potencial creación de empleo

 

Así lo avanza el V Informe de SGR-CESGAR sobre «Financiación de la Pyme en España», que indica que 130.000 compañías crearán 259.000 puestos de trabajo en los próximos tres años si logran fondos ajenos

El 55,9% de las empresas que la requerían ha tenido dificultades para obtener financiación durante el último semestre y el principal obstáculo que señalaron fue la imposibilidad de aportar las garantías solicitadas (24,6%)

Madrid, 12 de diciembre de 2017. Aumenta el tamaño de las empresas en España y mejoran sus niveles de facturación con respecto a hace doce meses. Concretamente el número de pymes que facturan más de 300.000 euros alcanza ya el 35 por ciento, cuando en el segundo semestre de 2016 ese porcentaje era del 22 por ciento. En línea con ese avance, el número de compañías que facturan entre 300.000 euros y 1,5 millones de euros en el último año ha crecido un 12 por ciento. Así lo pone de manifiesto el V Informe sobre Financiación de la Pyme en España, que impulsa la Confederación Española de Sociedades de Garantía (SGR-CESGAR) y que apunta una reducción en el número de compañías sin asalariados y micropymes en favor de pequeñas y medianas empresas. El documento confirma unas perspectivas positivas, dado que el 46,3 por ciento de las pymes esperan que su facturación aumente durante el próximo año.

El V Informe sobre Financiación de la Pyme en España destaca, igualmente, un aumento en menor medida del empleo entre las pymes y, en este sentido, pone de relieve que casi 130.000 empresas crearían 259.000 puestos de trabajo en los tres próximos años si lograsen acceder al crédito. Se trata del 18,3 por ciento de aquellas que buscan financiación para inversión, circulante o procesos de expansión. Por otro lado, un 36,9 por ciento de empresas (aproximadamente 261.000) cree que obtener financiación será clave para mantener el empleo. Así las cosas, el logro de financiación sigue condicionando de manera importante el mantenimiento y la creación de empleo en las pymes españolas.

Necesidades de financiación

El Informe, el único de este tipo que incorpora a todos los sectores de actividad e incluye datos relativos al colectivo autónomo y al sector primario, detecta que un 19,2 por ciento de las pymes españolas ha tenido necesidades de financiación, la haya buscado activamente o no. Además, el análisis detecta un crecimiento en el porcentaje de pequeñas empresas que necesitan financiación y cae entre las micropymes y autónomos, por el aumento del tamaño de las compañías.

En este sentido, refleja que el 55,9 por ciento de las pymes que ha requerido de crédito ha tenido dificultades para financiar sus proyectos, cuando un año antes eran el 74,4 por ciento, y los encuestados indican como principal obstáculo la imposibilidad de aportar las garantías solicitadas, en el 24,6 por ciento de los casos, porcentaje que casi se reduce a la mitad con respecto al mismo periodo de 2016. En este punto, también es relevante el volumen de pymes que señalan el precio de la financiación como una traba destacada (el 22 por ciento del total). En el lado opuesto, avanza el número de empresas que dicen que han encontrado dificultades por trámites administrativos de las entidades bancarias (del 6,6 al 10,4 por ciento en un año) y por falta de financiación disponible en el mercado (del 5,8 al 7,4 por ciento).

Se reduce el número de empresas que consideran que el precio de la financiación (incluyendo costes indirectos) es un obstáculo importante (del 28,8 al 22 por ciento) y las que argumentan falta de comprensión de los modelos de negocio (del 12,6 al 5,5 por ciento).

El documento, presentado hoy en Madrid por José Rolando Álvarez Valbuena, presidente de SGR-CESGAR, detecta que la necesidad de financiación entre empresas exportadoras es el doble que la de aquellas que no exportan (35 por ciento frente al 17,5 por ciento). Las innovadoras, mientras tanto, señalan haber requerido fondos ajenos en un 32,6 por ciento de los casos y las que no innovan, en el 16,3 por ciento. Por sectores, la Agricultura, la Industria, la Construcción y los servicios de Educación, Sanidad y Servicios Sociales a las empresas presentan necesidades de financiación superiores a la media.

El destino principal de esas necesidades de financiación ha sido atender situaciones puntuales de tesorería (circulante), en el 70,5 por ciento de los casos, y la inversión en equipo productivo, en un 22,3 por ciento.

Los productos financieros ganan terreno a los fondos propios

El Informe señala que ha habido un aumento en la utilización de los instrumentos financieros, acorde con el incremento de la facturación y la mejora de las perspectivas empresariales. En este apartado, el crédito de proveedores (32,8 por ciento) es la herramienta de financiación más habitual y uno de los mejor valorados (7,5) sólo superado en puntuación por nuevos productos como leasing, confirming, renting y otros. No obstante, este estudio determina un retroceso en el crédito de proveedores en favor de todo el abanico de instrumentos bancarios.

El 80,2 por ciento de las empresas con necesidades de financiación en los últimos seis meses ha recurrido a financiación ajena, que gana terreno por la fuerte reorientación de las pymes hacia ella, más concretamente la bancaria. Esto implica que el 91,1 por ciento de las pymes con necesidades de financiación ha llamado a las puertas de su banco. Éste es el dato más elevado de los dos últimos años.

Precisamente el resultado de las negociaciones con las entidades financieras, mejora con respecto a hace un año, al haber obtenido financiación de aquellas un 77,9 por ciento de las empresas, frente al 71,3 por ciento de septiembre del pasado ejercicio. Las empresas españolas tienen una mejor percepción sobre la financiación bancaria, por su «mayor atractivo», en lo relativo al acceso al crédito, plazos de respuesta y asesoramiento recibido.

En cuanto a las condiciones de acceso al crédito, han mejorado y la exigencia de garantías se ha reducido al 41,8 por ciento entre las empresas que han obtenido financiación, cuando en septiembre de 2016 se requerían al 57,2% de compañías.

En otro orden de cosas, la necesidad de garantías se mantiene en el entorno del 8,5 por ciento de las pymes (gráfico 4) y es mayor en la Industria y los Servicios de Restauración y Hostelería y en Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, así como entre las empresas que exportan, innovan y tienen menos de diez años. En cuanto a los avales técnicos, fueron requeridos por casi el 3 por ciento de las pymes durante los últimos seis meses.

El Informe pone de relieve un incremento en el conocimiento de las sociedades de garantía, dado que el 23,7 por ciento de las empresas ha recurrido en algún momento a una sociedad de garantía y conoce sus servicios, mientras que el 18,7 por ciento dice no haber recurrido nunca a una SGR, pero asegura saber qué ofrecen.

Las pymes identifican como principales ventajas aportadas por las SGR, la obtención de un asesoramiento adecuado (76,2 por ciento), mejora del acceso a financiación bancaria (75,8 por ciento), ampliación de los plazos de devolución (71,3 por ciento), reducción de los costes de financiación (63,2 por ciento) y consecución de mayores importes (61 por ciento).

Las SGR forman parte del sistema nacional de garantías, en el que también se encuadra la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que con su reaval respalda múltiples operaciones y asegura la adicionalidad de este modelo de financiación.

 

Más información:
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ
Responsable de Comunicación
SGR-CESGAR
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Tlf. 636 18 92 76

__________________________________________________________________

S'han produït els següents canvis en el Consell d'Administració d'Avalis de Catalunya, SGR.

D'una banda, el Sr. Alfonso Ruspira Torralba, que ha estat el representant de Banc Popular durant 3 anys i que ha estat substituït pel Sr José Antonio Rego Galante.

Addicionalment, com a representant de Foment del Treball Nacional, el Sr. Joan Torras Gómez, que ho ha estat des de gener del present any fins al juliol, causa baixa.

S'agraeix als dos consellers sortints la implicació i dedicació al projecte d’Avalis de Catalunya, SGR.

canviconsell

 Acte de lliurament de distinció commemorativa per part del President d’Avalis Sr. Josep Ramón Sanromà al Sr. Alfonso Ruspira Torralba i al Sr. Joan Torras Gómez

__________________________________________________________________

donaemprenedora

Subvencions de fins a 500€ per dones emprenedores

L’acord entre les diferents Societats de Garantia Reciproca i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat permet una bonificació de fins a 500€ per atendre la comissió d’estudi de les operacions concedides.

Les beneficiaries són dones que desenvolupin la seva activitat com autònomes o que en cas de societats, sempre que representin més del 50% de participacions socials, i que hagin començat a desenvolupar la seva activitat als tres últims exercicis.

Durant aquest 2017 ja s’ha concedit l’ajut a 7 dones emprenedores, mentre que a l’any 2016 la xifra de beneficiaries va ser de 15 dones emprenedores.

__________________________________________________________________

ICO logo

 

La línia estableix preus màxims segons termini

La línia ICO Garantia SGR/SAECA 2017, ofereix un finançament orientat a autònoms, empreses i entitats públiques i privades que disposen de l’aval d’una Societat de Garantia Recíproca (SGR) o de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), que realitzin inversions productives a Espanya o fora del territori nacional i/o que vulguin cobrir les seves necessitats de liquiditat.

En quant als requisits, l’empresa que sol·liciti finançament per a realitzar una inversió fora d’Espanya ha de tenir domicili a España o, al menys, un 30% de capital d’empresa espanyola.

El finançament es podrà destinar a la liquiditat i a les inversions productives dins i fora del territori nacional. Pel que fa al tipus d’interès, el client podrà escollir entre un tipus d’interès fix o variable.

En relació al finançament, el cost anual màxim es fixa d’acord amb els terminis de les operacions.

Es pot sol·licitar a través de diferents vies com són BBVA, La Caixa, Banco Sabadell, Santander, entre altres.

En referència a la tramitació de les operacions, es realitza directament a través de les entitats de crèdit, en les Societats de Garantia Reciproca (www.cesgar.es) o en SAECA.


Per a més informació: www.ico.es

LLISTAT NOTICIES

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir-li una millor aplicació .

Si no canvia la configuració del seu navegador , vostè accepta el seu ús. Política de privacitat

Accepto

Per què AVALIS DE CATALUNYA SGR utilitza cookies ?

 

AVALIS utilitza cookies per a recuperar informació i d'aquesta manera oferir a l'usuari una navegació més àgil evitant sol·licitar dades que aquest ja va subministrar anteriorment. Així mateix ,  AVALIS utilitza cookies per analitzar el comportament dels usuaris en navegar a la web, resultant una eina molt eficaç per valorar el funcionament de la pàgina web i introduir millores .

 

De quina manera AVALIS utilitza les cookies?

 

AVALIS utilitza les cookies per obtenir informació que considera de gran utilitat . El tipus de cookies que utilitza i la informació que s'obté amb cadascuna queda detallat a continuació en el següent quadre:

 

Tipos de cookies

Propòsit d'aquest tipus de cookies

Cookies analítiques

Aquestes cookies s'utilitzen per analitzar el comportament dels usuaris de forma agregada i anònima incloent el nombre de visitants a la web ia diferents fitxes de producte , la procedència de les visita , dia i hora , plataforma , numero de clics en una fitxa , paraules de cerca que utilitza un usuari per trobar el seu contingut desitjat . D'aquesta manera AVALIS es serveix d'un mitjà de gran utilitat per poder introduir millores en el lloc web i saber quin contingut o disseny és més rellevant per a l'usuari.

Cookies funcionals

Són cookies que ajuden a l'usuari a tenir una millor experiència de la navegació pel lloc. Un exemple d'ús d'aquest tipus de cookies són les que s'utilitzen per emmagatzemar les dades de l'última recerca d'un producte per auto omplir el cercador, el país , ciutat de preferència i últims productes consultats per l'usuari.

Cookie de publicitat

Utilitzem aquestes cookies amb la finalitat de mostrar anuncis en altres pàgines per oferir anuncis més adequats als interessos dels usuaris . En aquest cas tenim tant galetes pròpies com galetes emmagatzemades per tercers.

Cookies tècniques

Les cookies tècniques són necessàries per mostrar correctament la pàgina web i garantir el correcte funcionament del lloc. Aquestes galetes estan relacionades amb la sessió de l'usuari i el login.

 

¿Com puc obtenir més informació sobre les cookies, administrar i / o eliminar-les?


Pots obtenir més informació sobre les cookies i consultar els passos per desactivar la seva instal·lació en les seccions d'Ajuda de les pàgines web cada navegador ,per exemple Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox y Opera.

 

Tingues en compte que si deshabilitas les cookies és possible que tinguis problemes en l'accés i navegació en la web així com a la contractació dels nostres serveis.

 

Si necessites més informació sobre el funcionament de les cookies, així com la forma de eliminar-les, pots dirigir-te als següents enllaços : www.aboutcookies.org y www.allaboutcookies.org

 

D'altra banda , si vols no ser rastrejat per Google Analytics a través de totes les pàgines web , veu al següent link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout